Słuchać i być słuchanym, czyli świadome porozumiewanie się z dzieckiem

Pielęgnowanie rozwoju umiejętności komunikacji dziecka jest istotnym czynnikiem jego właściwej adaptacji do otoczenia. Ponadto ma znaczący wpływ na codzienne budowanie wspólnej więzi, co przekłada się na odpowiednie zrozumienie emocji własnych i innych osób. Zatem jakie elementy są kluczowe w odpowiednim porozumiewaniu się z dzieckiem? Język skrótowy czy opisowy? Podobnie jak w codziennych sytuacjach należy dostosować formę wypowiedzi do odbiorcy, miejsca czy zdarzenia, tak i komunikacja z dzieckiem musi … Czytaj dalej Słuchać i być słuchanym, czyli świadome porozumiewanie się z dzieckiem